A 2019-es adótörvény változásokról dióhéjban

A teljesség igénye nélkül, a vállalkozások többségét érintő 2019-es adótörvény változásokat szeretném ebben az írásban bemutatni. Vannak kedvező és hátrányos változások is.

A társasági adó területén bekövetkező kedvező 2019-es változás, hogy lehetségessé válik az adókedvezmények utólagos, önellenőrzés útján történő érvényesítése. Jelenleg él egy olyan korlátozás, amely szerint az adókedvezmények érvényesítésére kizárólag a társasági adó bevallásban, annak benyújtásáig van lehetőség. Jövőre, ha véletlenül elfelejtünk egy a vállalkozást megillető kedvezményt igénybe venni, akkor utólag önellenőrzéssel csökkenthetjük a társasági adónkat.

A legtöbb embert érintő változás a cafeteria rendszer korlátozása lesz. 2019-ben csak a SZÉP kártya három alzsebébe utalhat támogatást a munkáltató béren kívüli juttatásként. Az 1,18-szoros adóalap szorzó megszűnik, azonban a SZÉP kártya juttatást 19,5%-os szociális hozzájárulási adó terheli majd a 15% személyi jövedelemadó mellett. Így az adóteher 34,5%-ra módosul.

A 2017-ben bevezetett évi 100 ezer Forintos pénzbeni juttatás megszűnik. A korábban béren kívüli juttatásnak minősülő iskolakezdési támogatást és munkahelyi étkezést sem adhatja majd a munkáltató az idei feltételekkel. 2018. január 01-től eltörlésre kerül az 5 Millió Forintos lakáscélú támogatás, a mobilitást elősegítő lakhatási támogatás, a sportrendezvényre és kulturális eseményre szóló belépőjegy vagy bérlet juttatása, a diákhitel törlesztéshez nyújtható támogatás.

A személyi jövedelemadó bevallás határideje az egyéni vállalkozók részére is május 20 lesz az eddigi február 25 helyett. A NAV az egyéni vállalkozóknak is készít majd bevallás tervezetet. Biztosan szükséges  lesz a tervezetet kiegészíteni vagy új bevallást készíteni, mert a NAV rendelkezik információval a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel kapcsolatban.

Jövőre az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az adóhatóság felé elektronikus úton tehetik meg az adóelőleg nyilatkozatot. Majd a NAV a nyilatkozatot elektronikus úton továbbítja a kifizető felé. Ha a magánszemély elektronikusan és papír alapon is nyilatkozott (és esetleg eltérően), akkor a papír alapú nyilatkozatot kell figyelembe venni.

Ingatlan bérbeadás adózása terén egyszerűsítést fog jelenteni, hogy a bérlő által megtérített közüzemi díjakat nem kell bevételnek tekinteni, így ezeket a költségeket értelemszerűen a bérbeadó a költségei között sem szerepeltetheti. A megtérített rezsiköltséget változatlanul el lehet számolni költségként, ha annak értéke a bérleti díjban benne foglaltatik.

Az üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök azonnali költségként elszámolható 100 ezer Ft-os értéke 2019-től 200 ezer Ft-ra emelkedik.

2019. január 01-től csökken a nyugdíjas dolgozók terhe, mivel jövőre ők nem minősülnek majd biztosítottnak a munkaviszonyuk alapján. Így járulékfizetés sem terheli a jövedelmüket és ebből következően ellátásra sem szereznek majd jogosultságot.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7.500.- Ft-ra emelkedik.

2019.január 01-től összevonja a törvény a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást. Szociális hozzájárulási adót kell majd fizetni minden olyan jövedelem után, amelyet jelenleg is szociális hozzájárulási adó illetve egészségügyi hozzájárulás terhel. Például a jelenleg 14%-os eho-s osztalék után is majd szocho-t kell fizetni. Jelenleg a 14%-os eho-t évi 450 ezer Ft-os határig kell fizetni, azonban ez a határ jövőre a szocho-val összefüggésben fog változni a minimálbér 24-szeresére. A meglévő szocho kedvezmények mellé új adókedvezmények is bevezetésre kerülnek, Pl: megváltozott munkaképességű illetve közfoglalkoztatott személyek után.

A kisvállalati adó (KIVA) mértéke nem változik (13%) jövőre, azonban a számítás alapja kiegészül a béren kívüli és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások összegével. A kisadózók tételes adója (KATA) adó is változatlan feltételekkel alkalmazható jövőre is. Az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) alanyiság 2018.december 20-ig választható. A jelenleg EVA szerint adózók továbbra is az EVA hatálya alatt maradnak, az EVA nem szűnik meg, csak 2018.december 20. után már nem lehet választani.

2019. július 01-től a NAV a helyi önkormányzatokat havonta kétszer fogja értesíteni az adózókkal kapcsolatos változásokról, így az adózókat mentesíti az önkormányzat felé történő bejelentési kötelezettség alól.

2019. január 01-től a késedelmi pótlék mértéke jelentősen megemelkedik. Jelenleg a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat kétszerese. Ez jövőre a jegybanki alapkamat plusz 5% lesz, ami jelenlegi összeg több mint háromszorosa.  A kockázatos adózók esetén a jegybanki alapkamat ötszöröse helyett a késedelmi pótlék  150%-át fogja késedelmi pótlékként felszámolni a NAV. Az önellenőrzési pótlék továbbra is a jegybanki alapkamat mértékéhez fog igazodni.