KATA – kisadózók tételes adója

A KATA adózás a 2013-as bevezetése óta nagyon népszerű lett.  Valamennyi egyéni vállalkozót érintő adót és járulékot kivált a havi 50 vagy 75 ezer Forint KATA adó. Legalább heti 36 órás munkaviszony mellett pedig a 25 ezer Forint. 2018. január 01-től pedig a nappali tagozatos tanulmányok mellett végzett egyéni vállalkozói tevékenység után is 25.000.- Ft a KATA adó.

2017. január 01-től 12 Millió Ft éves árbevételig érvényesek a fenti összegek, e fölött 40% az adó. A KATA bevallást a tárgyévet követő év február 25-ig kell beküldeni.

Ha KATA-s egyéni vállalkozónak jövedelemigazolásra van szüksége, akkor a jövedelem a bevétel 60%-a, de legalább a minimálbér.

Figyelni kell, hogy december 31-én a tartozás összege ne haladja meg a 100 ezer Forintot, mert akkor NAV automatikusan megszünteti a KATA-s státuszt.

Szüneteltetni is lehet a vállalkozást minimum egy hónapra és maximum két évre. A szünetelést az egyéni vállalkozó a webes ügysegéden keresztül tudja a vállalkozók nyilvántartásába bejegyezni. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. Sajnos az úgynevezett egyablakos rendszer nem működik, mert a NAV-hoz külön be kell jelenteni a vállalkozás szünetelését. Ha ez nem történik meg, akkor a NAV minden hónapban továbbra is előírja a KATA-adót.  A tárgyhó 12. napjáig kell bejelenteni a szünetelést és nem kell havonta megismételni a szünetelés alatt.

A kisadózó számláját befogadónak adatszolgáltatási kötelezettsége van tárgyévet követő é március 31-ig, ha a befogadott számlák értéke az 1 Millió Forintot meghaladja. A NAV ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és az említett adatszolgáltatásra kötelezett között munkaviszony jött létre. Ezt a vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha a törvény által felsorolt hét feltétel közül legalább kettő teljesül. Ezért nagyon fontos a felek között a szerződés jó megfogalmazása.

A KATA adózást kizáró körülmények közé tartozik, ha a KATA adóalanyiság választásának évében saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységből szerzett bevételt a vállalkozás. Nem választhatja a KATA-t az a vállalkozó sem, amelynek az adószámát a NAV a bejelentést megelőző két éven belül törölte vagy az adószám fel volt függesztve.