EVA – egyszerűsített vállalkozói adó

Betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, szövetkezetek stb. választhatják az egyszerűsített vállalkozói adót, röviden EVA-t.  A választhatóság feltétele többek között az, hogy a gazdasági társaság nem alakult át valamint új tag nem szerzett 50%-nál nagyobb részesedést, nem áll végelszámolás alatt és az adóévet megelőző második évben az áfával növelt bevétel kevesebb volt min 30 Millió Forint és a társaság valamennyi tagja magánszemély.

A társas vállalkozásnak az áttérés előtti évről a társasági adó törvény szerinti záró bevallást kell benyújtani a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, Az EVA előtti időszakban keletkezett vagyon növekmény után úgynevezett osztalék utáni adót kiváltó adót kell fizetni. Ezt az adót három év alatt egyenlő részletekben kell a személyi jövedelemadó számlára megfizetni. Bt, KKft és egyéni cég bevételi nyilvántartást is vezethet, míg a kft-nek kötelező a számviteli törvéy szerinti kettő könyvvitel vezetése az EVA adózás időszaka alatt.

Az EVA adó mértéke az adóalap 37%-a. A 30 Millió Forintos értékhatárt meghaladó rész után 50%. Az adóalap kiszámításánál vannak növelő és csökkentő tényezők. Csak a leggyakoribbak közül példának: növelő a kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel és a kapott előleg.

Az EVA bevallást évente egyszer kell elkészíteni. A számviteli törvény szerinti kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak május 31-ig, a bevételi nyilvántartást vezetőknek február 25-ig.

Negyedévente előleget kell fizetni a tárgynegyedévet követő hó 20-ig. December 20-ig pedig feltöltési kötelezettség van  a várható EVA adó összegére. Az előlegekhez és a feltöltéshez neme társul bevallási kötelezettség.

Az EVA alany az áfa tekintetében nem választhatja a pénzforgalmi elszámolást.

Az EVA törvény hatálya alá tartozó vállalkozás személyesen közreműködő tagja után az általános szabályok szerint kell fizetni a járulékokat legalább a minimálbér illetve garantált bérminimum után. Kivéve a szakképzési hozzájárulást.

Az EVA-s társas vállalkozás a cégautóadónak is alanya, amennyiben személygépkocsi van a gazdasági társaság birtokában. 2009. január 01-től az EVA adó nem váltja ki a cégautó adót.

Azok a társas vállalkozások, akik az EVA időszak alatt bevételi nyilvántartást vezettek és visszatérnek a társasági adó hatálya alá tételes leltárral alátámasztott, könyvvizsgálóval hitelesített nyitómérleget kell készíteni.