Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az általános szabályok szerint ( későbbiekben ettől eltérő választási lehetőségeket is bemutatok) az adó alapja  a nettó árbevétel csökkentve :

  • eladott áruk beszerzési értékével
  • közvetített szolgáltatások értékével
  • alvállalkozói teljesítések értékével
  • anyagköltséggel
  • kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével.

Ha több önkormányzat illetékességi területén végez tevékenységet a vállalkozás, akkor az adó alapját meg kell osztania a következő szempontok szerint:

  • személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás, amely a nevéből fakadóan az egyes településekhez tartozó foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainak arányában történő megosztást jelenti
  • eszközérték arányos megosztás módszere szerint a településhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök értékének arányában kell a megosztást kiszámolni.

Évente kétszer kell adóelőleget fizetni, március 15-ig az első félévit és szeptember 15-ig a második félévit. Az iparűzési adó éves elszámolásának határideje a tárgyévet követő év május 31. Ekkor kell kiszámolni az éves adót és a befizetett előlegek figyelembe vételével megállapítani az adó különbözetet, ami lehet pozitív vagy negatív.  December 20-ig az iparűzési adó tekintetében is feltöltési kötelezettség terheli a 100 Millió Ft éves bevételt meghaladó vállalkozásokat.

És most térek ki azokra a lehetőségekre, amelyek alapján el lehet térni az általános szabályok szerinti adóalap megállapítástól.

Az EVA – egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozás az általános szabályoktól eltérően az adó alapját a bevétel 50%-ában is megállapíthatja.

A KIVA – kisvállalati adó – szerint adózó vállalkozás úgy is dönthet, hogy a KIVA alap 120%-a legyen az iparűzési adó alapja.

A KATA-s – kisadózók tételes adója – vállalkozás választhatja azt is, hogy önkormányzatonként fix 2,5 Millió Forint adóalap után fizet iparűzési adót.

További választási lehetőség a helyi iparűzési adó fizetéssel kapcsolatban, hogy az évi maximum 8 Millió Forint árbevételű vállalkozás esetén az adó alapja a nettó árbevétel 80%-a is lehet.

A választást a helyi önkormányzatoknak az előírt nyomtatványon és határidőig be kell jelenteni.

Ejtsünk néhány szót a kedvezményekről. A törvényben felsorolt kedvezmények alkalmazása nem kötelező az önkormányzatok részére. Azokról a helyi képviselő testületek döntenek, feltehetőleg a település anyagi helyzetétől függően.

Ilyen lehetőség például – amelyet igen kevés település biztosít – az az adómentesség, amely a maximum 2,5 Millió Forint adóalappal rendelkező vállalkozásoknak kedvezne.

Ezen kívül 20 Millió Forintos adóalapig háziorvos, védőnő vállalkozó részére is adhat az önkormányzat mentességet vagy kedvezményt, amennyiben a képviselő testület úgy dönt.

1 Millió Forint/fő összeggel csökkenthető az adóalap, ha az előző évhez képest növekszik a vállalkozás statisztikai állományi létszáma. De ezt a kedvezményt vissza kell fizetni, ha 5%-ot meghaladó létszám csökkenés következik be az újabb adóévben.

Nemcsak adóalap, hanem adó csökkentő tényezők is vannak.  Ilyenek például:

  • útdij 7,5%-a
  • kutatás, kísérleti fejlesztés költségének 10%-a

Szerencsés változás, hogy 2017-től az ügyfélkapun keresztül a NAV részére, az egységes formanyomtatványon beküldött iparűzési adóbevallásokat a NAV elektronikus úton továbbítja az illetékes önkormányzatok részére. 2017. novembertől pedig már az  adófeltöltésről szóló bevallást is ugyanezen a csatornán keresztül lehet teljesíteni.