KIVA – kisvállalati adó

A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást és a társasági adót.

Az adó mértéke 2017-től az adóalap 14%-a (2018-tól 13%-a).

A kisvállalati adózás választásának feltételei: létszám max 50 fő, árbevétel max. 500 millió Ft, az adószámot az előző két év során a NAV nem törölte vagy függesztette fe, az előző évi mérleg főösszeg max. 500 millió Ft. Kapcsolt vállalkozások esetén a létszámot és az árbevételt együttesen az előző lezárt év beszámolója alapján kell figyelembe venni.

A kisvállalati adó választását a NAV-hoz be kell jelenteni és a bejelentést követő hónap első napjától alkalmazható. Akár év közben is választható.

A kiva alapja a járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összege. Hogy nem legyen túl egyszerű a számítás azért vannak növelő és csökkentő tényezők. Növelő tényező például az adóévben jóváhagyott osztalék, a házipénztár tárgyévi növekménye, megfizetett bírság, pótlék összege.

A kiva éves elszámolású adó, tehát következő év május 31-ig kell kiszámítani és bevallani ezt az adót. Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20-ig kell az előleget bevallani és befizetni. Az előleg számításánál figyelembe vehetjük az összes növelő és csökkentő tényezőt is, de fizethetünk előleget csak a személyi jellegű ráfordítások alapulvételével is. És az éves bevallásnál vesszük figyelembe a módosító tényezőket.

A kiva 2017-es módosításának egy pozitív jellemzője, hogy a kivára való áttérés nem igényel speciális adóalap-módosító tételeket. Ha elhatározzuk, hogy a kivát választjuk, akkor az ügyfélkapun keresztül be tudjuk jelenteni a szándékunkat. Azonban ha mégis meggondoljuk magunkat, akkor a bejelentést követő 30 napon belül vissza is vonhatjuk. Ha a bejelentés napján 1 Milló Forintnál több tartozásunk van, akkor nem lehetünk kiva-adózók.

A társasági adó hatálya alól a kivába átkerülő adózóknak a társasági adós időszakáról a megszűnés szabályai szerinti záró bevallást kell beadni.  A kiva-alanyiságból önszántunkból ki is léphetünk, de vannak tényezők, amelyek automatikusan a kiva-alanyiság megszűnéséhez vezetnek.

Néhány gyakoribb eset ezek közül: felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdete. 1 Millió Ft feletti adótartozás felhalmozása. Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű árú forgalmazása,ha jogerős mulasztási bírság lesz a vége.

A társasági adó hatálya alá való önkéntes visszatérést is az ügyfélkapun keresztül kell bejelenteni, egy erre a célra szolgáló nyomtatványon. A visszatéréskor sokféle szempontot figyelembe kell venni, amelyek együttesen az áttérési különbözetet adják, ami lehet negatív vagy pozitív. Az áttérési különbözet számításánál figyelemmel kell lenni a tárgyi eszközökre, az elhatárolt veszteségre, hogy csak néhány egyszerű fogalmat említsek. Valamint meg kell állapítani az elkövetkezendő adóév társasági adó előlegét, ami a kivás bevétel 0,25 %-a.