Társasági adó

A társasági adó olyan nyereségadó, amelyet azok a vállalkozások fizetnek, amelyek a társasági adó törvény hatálya alá tartoznak, nem választottak másik adózási formát mint például az EVA, KIVA vagy KATA. Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek kivételével minden belföldi és külföldi illetőségű adózó választhatja. A törvény pontosan felsorolja ezen adózók körét.

A társasági adó alapjának meghatározásához az éves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredményből kell kiindulni. Vannak növelő és csökkentő tényezők, amelyeknek a részletes felsorolására most nem térek ki. A társasági adó a pozitív adóalap 9%-a. Az így kiszámított fizetendő adó csökkenthető különböző kedvezményekkel.

A társasági adót a tárgy évet követő május 31-ig kell bevallani és megfizetni. Az adózók év közben negyedévente illetve havonta társasági adóelőleget fizetnek. Annak az adózónak, amelynek az előző évi árbevétele meghaladta a 100 Millió Forintot adóelőleg feltöltési kötelezettsége van, melyet december 20-ig kell teljesíteni.

A társasági adó fizetés szempontjából fontos kérdés a jövedelem-(nyereség-)minimum számítása. A jövedelem-(nyereség-)minimum az összes bevétel 2%-a, amely a minimálisan elvárt nyereséget jelenti. Az összes bevétel megállapításánál érdemes felhívni a figyelmet egy olyan tételre, amely az eladósodott, túlságosan külső forrásra, kölcsönre támaszkodó vállalkozásokat sújtja. Eszerint a jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása során az összes bevétel növelni kell a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség (magyarul tagi kölcsön) tárgyévi növekményének 50%-ával. Fontos megjegyezni, hogy csak a magánszemély tag által nyújtott kölcsön növekményét kell figyelembe venni. Ha a kölcsönt nyújtó tag nem magánszemély, hanem gazdasági társaság, akkor nem kell alkalmazni ezt a szabályt. Továbbá a társasági adó törvény csak a kötelezettség növekedéshez társít növelő tételt, ha csökken a kölcsön állománya, annak nincs semmilyen korrekciós hatása.

Amennyiben a általános szabályok szerint kiszámított társasági adóalap meghaladja a jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor a társasági adó fizetést az általános szabályok szerint kell teljesíteni. Amennyiben az adóalap kevesebb, mint a jövedelem-(nyereség-)minimum, akkor  két lehetőség közül lehet választani.  Az egyik lehetőség az, hogy a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg az adózó a társasági adót. A másik lehetőség pedig az, hogy a kevesebb adóalap után. Ebben az esetben azonban egy kiegészítő nyomtatványt is  csatolni kell a társasági adó bevalláshoz, amely adóhatósági ellenőrzést von maga után. Ez az ellenőrzés akár az adó becsléssel történő megállapításával is végződhet.